Thay lô lau lô sấy MX-M363/453/503/452/502U/N

Discussion in 'Main Forum' started by admin, Nov 20, 2017.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Kỹ thuật viên lưu ý khi lắp đặt bộ phận này. Trường hợp lắp sai có thể gây ra hiện tượng kêu, kẹt hoặc không hoạt động gây bám mực phần lô sấy.
     

    Attached Files:

Share This Page